BẢNG GIÁ KHÔ BY RỤM

ĐẶT KHÔ GÀ LÁ CHANH, KHÔ HEO, CHÀ BÔNG


"GÀ, HEO, CHÀ BÔNG"

Gói

Khô gà: 150.000đ/300gr/1 gói - 230.000đ/500gr/1 gói

Khô heo: 180.000đ/300gr/1 gói - 280.000đ/500gr/1 gói

Chà bông: 180.000đ/300gr/1 gói - 280.000đ/500gr/1 gói


KÍCH THƯỚC BAO BÌ KHÔ BY RỤM

KICH-THUOC-KHO-GA-01 (1)