Chỉ thị số 16

CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI TRONG VÒNG 15 NGÀY kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Hãy cùng Rụm và Nghệ sĩ Micheal Angle thực hiện chỉ thị nghiêm túc nhé

Tranh của nghệ sĩ Michael Angle.
Behance | https://www.behance.net/gallery/94593729/NGOKO

 

 

Video