CHUNG TAY NHAU ĐẨY-LÙI CORONA

🌻Kính-thưa quý khách
Dịch bệnh đang hoành hành và ngày trở nên lớn-mạnh. Chúng ta cần phải tự bảo vệ mình, bảo-vệ đất nước nơi mình sinh sống.

🌻RỤM vẫn đang tiếp nhận các đơn hàng tiếp-thực mùa dịch cho quý khách. Các cô nhân viên tiếp điện thoại , tin-nhắn hay bác nhân viên đóng-gói vẫn phải giữ khoảng cách hơn 3m với nhau, khẩu trang và bao tay luôn sẵn sàng.

🌻Đơn hàng rất nhiều mong quý-khách cảm thông.

🌻RỤM hiểu rằng, chúng ta không khuất phục. Chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh sớm như ông cha ta đã từng vẻ vang chiến thắng 12 ngày đêm xưa kia.
🌻RỤM sẽ tiếp nhận đơn hàng khi quý khách đến mua trực tiếp. Xin vui lòng gõ cửa.
"Giữ khoảng cách là văn-minh trong thời điểm hiện tại bây giờ"

 

Video