NHẬT KÍ CỦA RỤM

Rụm chào tháng mười Hai

"Sài-thành dạo gần đây gió se se lạnh, tháng-12 yêu dấu đã về khe-khẽ lúc nào chẳng hay? Bởi lẽ bộn bề với công việc xung quanh, đâu biết mùa cuối năm đã chầm-chậm đến bên đời...Vẫn biết rằng tuổi-xuân...

Video