Sắp xếp theo:

Cơm cháy tép sấy

130,000₫

Dịch vụ hút chân không cơm cháy chà bông

5,000₫

Khô heo phi lê nồng mù tạt ( wasabi)

310,000₫

Khô gà phi lê lá chanh nồng mù tạt

180,000₫

Khô gà lá chanh đẫm phô mai

170,000₫

Chà bông gà phi lê

180,000₫

Khô heo phi lê xé cay

280,000₫

Khô gà phi lê lá chanh

150,000₫

Cơm cháy nước mắm

100,000₫

Cơm cháy chà bông đáy nồi

140,000₫

Cơm cháy khô gà phô mai lá chanh

150,000₫

Cơm cháy chà bông phô mai

130,000₫

Cơm cháy chà bông cá

150,000₫

Cơm cháy chà bông Sài Gòn

115,000₫