Sắp xếp theo:

Chà bông gà phi lê

180,000₫

Khô gà lá chanh đẫm phô mai

170,000₫

Khô gà phi lê lá chanh

150,000₫

Khô gà phi lê lá chanh nồng mù tạt

180,000₫

Khô heo phi lê nồng mù tạt ( wasabi)

310,000₫

Khô heo phi lê xé cay

280,000₫