CÓ RỤM - PARTY THÊM "NGONN"

𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐, 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐩 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐨̛̃, 𝐭𝐮̣ 𝐭𝐚̣̂𝐩: 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡, 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐧𝐢𝐞̂𝐧, 𝐧𝐚̆𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢… 𝐍𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐨̂ 𝐯𝐚̀𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐜𝐨̛́ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚.

Một chị khách quen hay mua sản phẩm RỤM mỗi lần về Việt Nam tâm sự :

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 ℎ𝑜𝑎 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒̣𝑜, ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑢̛𝑎… 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑜́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑎̀ các thể loại cơm cháy và khô gà. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 hiệu mình chọn 𝑙𝑎̀ 𝑅𝑈̣𝑀 𝑟𝑜̂̀𝑖!

Mê nhứt vẫn là cơm cháy chà bông truyền thống. Hổng cầu kỳ, phức tạp chỉ đơn giản là cơm cháy giòn rụm thấm đẫm nước sốt quẹo gia truyền đậm đà và phủ ăm ắp chà bông từ thịt ức gà phi lê mềm mịn thơm ngon. Giản dị vậy thôi, nhưng cắn một miếng là bao ký ức tuổi thơ, hoài niệm xưa cũ đều trở về.

Tiếp đến là cơm cháy mắm tỏi với lớp áo tỏi phi thơm giòn, quện với sốt mắm quẹo quả thiệt ngon tụt lưỡi. Ăn tới đâu ta nói cuốn tới đó.

Rồi năm gần đây còn có thêm cơm cháy rong biển với phần lá kim từ biển sâu Hàn Quốc thanh thanh, ngọt ngọt. Ăn đã không những ngon mà còn khoẻ chứ.

Có RỤM đồng hành, bàn tiệc Giáng sinh thêm bao phần ý nghĩa và đặc sắc. “𝐵𝑖𝑒̂́𝑢 𝑅𝑈̣𝑀 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑐𝑎́𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ - 𝑆𝑒̉ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑚𝑜́𝑛 𝑅𝑈̣𝑀 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔”, nhanh alo RỤM đi nào quý zị ơi!

 

Video