CÙNG RỤM MANG YÊU THƯƠNG GỬI ĐẾN NGƯỜI THƯƠNG

"Thấy người ta yêu-thương khắp chốn, nhiều khi cảm thấy tủi phận mình cô-đơn. Đã không có tình-nhơn thì chớ, suốt ngày chỉ cồn cào thèm được ăn... Rụm mà thôi!"

Chớ thắc mắc tánh tình mình sao kỳ cục, cứ thử đặt CƠM CHÁY CHÀ BÔNG nhà Rụm là hiểu liền!

Cơm cháy từng hột vàng-ươm, giòn- chất lượng. Phủ bên trên là chà bông hảo hạng mềm-ngon, rưới thêm lớp nước sốt gia-truyền quyến-zdũ, gọi mời... biểu sao hôm nào thiếu Rụm là thấy trống-vắng, nhớ đến cồn-cào. Chắc là "say-nắng" Rụm rồi chứ đâu

Nhớ-thương người ta thì có muốn cũng khó gặp được, còn nhớ-thương Rụm chỉ cần gọi đặt là Rụm đến ngay 

Đọc xong bài này, lẹ tay gọi Rụm, mang yêu thương về trái-tim mình liền bạn nhé

 

Video