MENU PHONG PHÚ - ORDER NGAY THÔIII !

Mưa rồi thì nghía bảng giá RỤM mà order đi còn nghĩ suy chi nữa cho già nhanh đi vậy trời . 🌿

- DUY NHẤT CƠM CHÁY CHÀ BÔNG CÓ 3 CẤP ĐỘ CAY: KHÔNG CAY / ÍT CAY / CAY BÀ CỐ.

- CHÀ BÔNG ỨC GÀ PHI-LÊ VỊ KHÔNG CAY HOÀN TOÀN.

- NHỮNG SẢN PHẨM CÒN LẠI LÀ ÍT CAY
 

 

Video