MỘT CHIẾC ÁO MỚI, ĐỂ RỤM THÊM NỒNG THẮM...

𝙼ó𝚗 𝚗𝚐𝚘𝚗 𝚁ụ𝚖 đế𝚗 𝚖𝚞ô𝚗 𝚗𝚑à

𝙱𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ê𝚞 “𝚕ớ𝚙 á𝚘”, 𝚋ấ𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚞 𝚕à 𝚝ì𝚗𝚑

Xưa nay Rụm vẫn nổi tiếng yêu-chiều khách, chẳng ngại làm-mới mình để mang điều tốt nhất đến với muôn nhà. Hôm nay Rụm khoác lên mình lớp áo mới-tinh, để quý-khách ở mọi miền yêu-thương Rụm nhiều hơn. Ở bên trong là “lớp áo” zipper, quý-khách đang nhâm nhi Rụm mà bận bịu giữa chừng có thể zip lại để dành sau thưởng-thức tiếp. “Lớp áo” ngoài là túi kraft vừa thân thiện môi trường, vừa bao cứng-cáp, quý-khách đem biếu tặng bạn bè, người thân là bao hạp đó nhen!

Nâng-niu món ngon nhà Rụm với “lớp áo” mới bao xịn trên tay, quý-khách dẫu ở miền nào cũng đều thấy “cưng” khó-cưỡng! Cứ như thể Rụm gói hết những điều dễ-cưng của Sài-Gòn vào bên trong, để mỗi lần cầm Rụm trên tay là thêm một lần quý-khách được âu-yếm tấm lòng của người Sài-thành: hào-sảng mà ấm-áp vô cùng .

 

Video