RỤM CƠM CHÁY TRUYỀN THỐNG CẮN MỘT MIẾNG GÂY THƯƠNG NHỚ MÃI

"Cứ tầm này phải ăn Cơm Cháy của Rụm mới đã! Sao dzị ta?"

Là vì mấy nay trời lành lạnh, chiều lại có mưa bay, công việc thì dồn ứ ngập đầu. Muốn tập trung mần việc cho trơn-tru tắp lự, không bị sếp trừ lương, thì phải tìm cảm hứng! Cắn một miếng Cơm Cháy Truyền Thống Rụm làm, tận hưởng cảm giác giòn tan trong miệng, rồi nhâm nhi cái vị nước sốt gia truyền độc-nhứt-vô-nhị, là bao buồn phiền bay theo gió mây!

Nếu không tin, quý-khách cứ dụ đồng nghiệp gọi thử Cơm Cháy Truyền Thống của Rụm về ăn là biết! Tới chừng "ghiền" rồi đừng có trách Rụm là hông cảnh báo trước à nhen!"

 

Video