TẾT ĐOAN NGỌ NHÀ RỤM

Vừa đây thấm thoát nửa năm tàn

Tỉa tót, dâm cành mấy nụ lan

Sả lá, xương rồng treo trước cửa

Chè xôi, bánh ú đặt trên bàn

Hoa chờ khỏa cánh ngày Đoan Ngọ

Rượu đợi tràn ly buổi Thực Hàn

Thấp thỏm mong người về kịp Tết

Trong lòng cứ nghĩ chuyện lan man!

- Nguyễn Nhật -

 

Video