Túi Giấy Sài Gòn - Thiết Kế Mới - Trao Gửi Yêu Thương

Nhà in đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước khi giao hàng, còn chụp hình lại gửi cho RỤM làm nguyên cả công ty náo nức, nôn nao, đứng ngồi không yên luôn đó.

Lần này in rất nhiều hơn 10.000 túi để phục vụ cho đủ mùa lễ hội lớn đang tới. Thấy kho hàng lúc nào cũng đầy đủ nguyên liệu là tự dưng thấy yên tâm ngang liền hà. Thà dư còn hơn thiếu phải hôn quý khách ?

 

 

Video