BẢNG GIÁ CƠM CHÁY CHÀ BÔNG THƯƠNG HIỆU RỤM MỚI NHẤT 2023

"Loa Loa Loa! Rụm hổm-rày cứ loay hoay trong gian-bếp, đứng-ngồi không yên. 

NẾU QUÝ-KHÁCH THƯƠNG RỤM thì chắc sẽ thắc mắc tại sao? Rụm cũng xin thưa thiệt-lòng: Đã hơn 5 năm, RỤM giữ nguyên giá bình ổn không thay đổi, nay chỉ vì vật-giá leo thang, nguyên liệu theo đà tăng-phí, nên Rụm ra nông-nỗi khó xử, nhân-zdiên cũng bối-rối chẳng biết phải sao đây. 
NHƯNG NẾU QUÝ-KHÁCH THƯƠNG RỤM chỉ chi thêm chút ít hầu-bao mà giúp Rụm duy trì chất lượng tuyệt-dzời, cơm cháy dày-cum, nước-sốt gia truyền ngon-số-dzách, topping phủ dày hết-chỗ-chê - thì Rụm không phải loay hoay, chỉ tập trung phục vụ quý-khách thôi. 
CŨNG NHỜ QUÝ-KHÁCH MẾN THƯƠNG mà Rụm được chuyên tâm làm món-ngon gia truyền, không khổ-sở loay hoay chuyện tài-chánh nữa.
GỞI LỜI ĐẾN QUÝ-KHÁCH THÂN THƯƠNG RỤM XIN THÔNG BÁO KHẮP BỐN-PHƯƠNG CHUYỆN NÀY: 
🎉RỤM đã thay đổi bảng giá từ ngày 11/11/2022
🎉RỤM đã thay đổi bảng giá từ ngày 11/11/2022 
🎉RỤM đã thay đổi bảng giá từ ngày 11/11/2022
PHỤC VỤ QUÝ-KHÁCH MỖI NGÀY 
TẤM-LÒNG CỦA RỤM CHẲNG HỀ ĐỔI-THAY CẢM ƠN QUÝ-KHÁCH!

 

 

Video