DIỆN MẠO MỚI - ĐÓN GIÁNG SINH!

Quý khách khi mua hộp cơm cháy đáy nồi, ngoài việc là bao bì Mới tinh siêu cuốn hút, đẫm cảm xúc, tràn tình cảm, thì đặc biệt ở phía bên ngoài sẽ có dán những sticker để ghi lời đề tặng cho Những người yêu thương dịp Giáng Sinh này. Thật tuyệt vời phải không nào?

 

Video