NHẬT KÍ CỦA RỤM

Rụm & cúc hoạ mi

"Dạo bước Sài Gòn mùa cuối năm, bỗng cảm giác bâng-khuâng vì thấy thấp thoáng sắc trắng của những bông cúc-hoạ-mi trên phố. Đi giữa trời đông Hà-Nội, chợt ấm-lòng khi nhìn gói cơm cháy chà bông Rụm trên tay ai...

"Sài-thành dạo gần đây gió se se lạnh, tháng-12 yêu dấu đã về khe-khẽ lúc nào chẳng hay? Bởi lẽ bộn bề với công việc xung quanh, đâu biết mùa cuối năm đã chầm-chậm đến bên đời...Vẫn biết rằng tuổi-xuân...

Video